Arhiva

UDK: 624.21001.7:24.044
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 57 (2005) 1
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Identifikacija oštećenja mostova primjenom teorije nelinearne perturbacije

Ivana Mekjavić, Jure Radić

Sažetak

Opisan je predloženi numerički postupak zasnovan na teoriji nelinearne perturbacije. U postupku se rabe izmjerene vlastite frekvencije, a poznavanje vlastitih vektora oštećene konstrukcije nije potrebno. Učinkovitost numeričkog postupka utvrđivanja oštećenja pokazana je na primjeru izvedenoga betonskoga grednog mosta sa simuliranim oštećenjem i prvi put preko laboratorijskih ispitivanja na modelu slobodno oslonjene armiranobetonske grede pri različitim statičkim opterećenjima.

Ključne riječi
identifikacija oštećenja, vlastite frekvencije, teorija nelinearne perturbacije, realni mode, trajnost, betonski mostovi

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Mekjavić, I., Radić, J.: Identifikacija oštećenja mostova primjenom teorije nelinearne perturbacije, GRAĐEVINAR, 57 (2005) 1

ILI:

Mekjavić, I., Radić, J. (2005). Identifikacija oštećenja mostova primjenom teorije nelinearne perturbacije, GRAĐEVINAR, 57 (1)
Autori:

Ivana Mekjavić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
Autor Radić WEB
Jure Radić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet