Arhiva

UDK: 628.39.001.7
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 61 (2009) 8
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Objedinjavanje kanalizacijskog sustava zapadnog dijela Siska

Mladen Kardum

Sažetak

Sisak nema jedinstven kanalizacijski sustav s pročišćavanjem pa se otpadne vode na više mjesta izravno ispuštaju u Odru, Kupu i Savu. To je uzrokovalo česta bakteriološka zagađenja Kupe u gradskom središtu. U pokušaju poboljšanja kanalizacijskog sustava zasad su izgrađeni odvodni kolektori koji prikupljaju otpadne vode područja Sisak Novi i odvode ih nizvodno od središta grada. Ti će kolektori u budućnosti odvoditi otpadne vode cijeloga grada prema uređaju za pročišćavanje.

Ključne riječi
otpadne vode, odvodni kolektor, uređaj za pročišćavanje, kanalizacijski sustav, Sisak, bakteriološko zagađenje

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Kardum, M.: Objedinjavanje kanalizacijskog sustava zapadnog dijela Siska, GRAĐEVINAR, 61 (2009) 8

ILI:

Kardum, M. (2009). Objedinjavanje kanalizacijskog sustava zapadnog dijela Siska, GRAĐEVINAR, 61 (8)
Autori:

Mladen Kardum
Urbanistički institut Hrvatske d.d., Zagreb