Arhiva

UDK: 624.92.012.4:69.008
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 62 (2010) 7
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Upravljanje kvalitetom pri izvođenju betonskih konstrukcija

Miroslav Blanda, Zlata Dolaček-Alduk, Dunja Mikulić

Sažetak

Opisuje se sustav upravljanja kvalitetom pri izvođenju betonskih konstrukcija kao integralni dio sustava upravljanja kvalitetom poduzeća. Definirane su i opisane zakonske obveze i odgovornosti sudionika u gradnji vezano uz izvođenje betonskih konstrukcija. Ti sudionici su: projektant, nadzorni inženjer, izvođač radova i proizvođač betona. Detaljno je analiziran proces izvođenja betonskih radova i predlaže se model sustava upravljanja dokumentacijom za sve aktivnosti procesa.

Ključne riječi
izvedba betonske konstrukcije, upravljanje kvalitetom, betonska konstrukcija, projekt betonske konstrukcije

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Blanda, M., Dolaček-Alduk, Z., Mikulić, D.: Upravljanje kvalitetom pri izvođenju betonskih konstrukcija, GRAĐEVINAR, 62 (2010) 7

ILI:

Blanda, M., Dolaček-Alduk, Z., Mikulić, D. (2010). Upravljanje kvalitetom pri izvođenju betonskih konstrukcija, GRAĐEVINAR, 62 (7)
Autori:

Miroslav Blanda
Institut IGH, Osijek
Dolacek WEB
Zlata Dolaček-Alduk
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku,
Građevinski fakultet

Dunja Mikulić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet