Arhiva

Objavljen: Građevinar 71 (2019) 2
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Učinci prilagodbi dinamičkog E-modula drva na referentne sadržaje vlage i temperaturu u razredbi malobrojnih uzoraka

Adriana Bjelanović, Tomislav Franković, Ivana Štimac Grandić

Sažetak

Izvedene su matematičke ovisnosti rezultata nerazornih (NDT) i razornih (DT) testova triju setova s po šest greda od mekog i tvrdog konstrukcijskog drva. Uspostavljene su vrlo jake korelacije modula elastičnosti (E-modula) određenih nerazorno, iz dinamičkih ultrazvučnih testova izravnog valovanja i statičkih testova na savijanje, te korelacije E-modula s čvrstoćama na savijanje. Učinci prilagodbe rezultata NDT na referentne vrijednosti udjela vlage i temperature te statističko značenje parametara izvedenih regresija vrednovani su sa stajališta primjene u početnoj razredbi malobrojnih uzoraka.

Ključne riječi
konstrukcijsko drvo, kombinirani testovi, referentni sadržaj vlage, ultrazvučno izravno valovanje

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Bjelanović, A., Franković, T., Grandić, I. Š.: Učinci prilagodbi dinamičkog E-modula drva na referentne sadržaje vlage i temperaturu u razredbi malobrojnih uzoraka, GRAĐEVINAR, 71 (2019) 2, pp. 125-135, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2498.2018

ILI:

Bjelanović, A., Franković, T., Grandić, I. Š. (2019). Učinci prilagodbi dinamičkog E-modula drva na referentne sadržaje vlage i temperaturu u razredbi malobrojnih uzoraka, GRAĐEVINAR, 71 (2), 125-135, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2498.2018

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Scan14 11 03 1226
Adriana Bjelanović
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet
Franković Tomislav
Tomislav Franković
Sveučilište u Rijeci,
Građevinski fakultet
Ivana
Ivana Štimac Grandić
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet