Arhiva

Objavljen: Građevinar 72 (2020) 9
Tip rada: Znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Simulacija podlokavanja na potpornjima mostova

Yasser Moussa, Mahmoud Atta

Sažetak

Na mostovima se koriste skupine stupova kako bi se na minimum svelo podlokavanje oko potpornih elemenata. Predviđanje podlokavanja oko stupova uslijed interakcije vrtloga oko stupova mosta složenije je od predviđanja podlokavanja na pojedinačnim stupovima. U radu se istražuju četiri rasporeda stupova s različitim razmacima u bočnom i uzdužnom smjeru kako bi se analizirala pojava vrtloga oko temelja mosta u uvjetima bistre vode. Provedeno je eksperimentalno ispitivanje u pravokutnom otvorenom kanalu i trodimenzionalno numeričko ispitivanje bazirano na dinamici fluida. Rezultati pokazuju da se u raznim rasporedima stupova postižu manje dubine podlokavanje nego što je to slučaj kod samo jednog stupa.

Ključne riječi
lokalno podlokavanje, hidraulička građevina, stupovi, skupina pilota, SSIM

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Moussa, Y., Atta, M.: Simulacija podlokavanja na potpornjima mostova, GRAĐEVINAR, 72 (2020) 9, pp. 793-801, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2506.2018

ILI:

Moussa, Y., Atta, M. (2020). Simulacija podlokavanja na potpornjima mostova, GRAĐEVINAR, 72 (9), 793-801, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2506.2018

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Yasser Moussa WEB
Yasser Moussa
Sveučilište u Jazanu, Saudijska Arabija
Odjel za građevinarstvo
Mahmoud Atta WEB
Mahmoud Atta
Sveučilište u Jazanu, Saudijska Arabija
Odjel za strojarstvo