Arhiva

UDK: 628.17.001.4
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 57 (2005) 1
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Primjena ELECTRE TRI metode na izbor varijante navodnjavanja

Barbara Karleuša, Boris Beraković, Nevenka Ožanić

Sažetak

Opisuje se primjena postupka višestruke optimizacije ELECTRE TRI na izbor najpovoljnije varijante navodnjavanja poljoprivrednih površina zapadne Istre. Prikazan je cijeli postupak analize počevši od metodoloških postavki, proučavanja kriterija, generiranja varijanata mogućih rješenja, do izbora optimalne varijante. U zaključku je istaknuta važnost kvalitetnog izbora kriterija na osnovi kojih se biraju optimalna rješenja i navode se koraci pri provođenju cjelokupne analize.

Ključne riječi
metoda ELECTRE TRI, navodnjavanje, Istra, poljoprivredne površine, najpovoljnija varijanta, gospodarenje vodama

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Karleuša, B., Beraković, B., Ožanić, N.: Primjena ELECTRE TRI metode na izbor varijante navodnjavanja, GRAĐEVINAR, 57 (2005) 1

ILI:

Karleuša, B., Beraković, B., Ožanić, N. (2005). Primjena ELECTRE TRI metode na izbor varijante navodnjavanja, GRAĐEVINAR, 57 (1)
Autori:
2 Barbara Karleusa WEB
Barbara Karleuša
Sveučilište u Rijeci,
Građevinski fakultet

Boris Beraković
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
NEVENKA OZANIC WEB
Nevenka Ožanić
Sveučilište u Rijeci,
Građevinski fakultet