Arhiva

Objavljen: Građevinar 71 (2019) 3
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Optimizacija akustičnih i ekonomskih značajki zvučnih barijera upotrebom genetičkog algoritma

Sanja Grubeša, Mia Suhanek, Ivan Đurek, Antonio Petošić

Sažetak

U ovom radu proučavana je optimizacija zvučnih barijera pomoću numeričke metode rubnih elemenata i genetičkog algoritma. Zvučne barijere su optimizirane po akustičkim, tehnološkim i ekonomskim značajkama u svrhu dobivanja optimalne zvučne barijere. Kako bi se optimizirale akustičke i ekonomske karakteristike zvučne barijere korišten je genetički algoritam koji od danih oblika slaže zvučnu barijeru. U radu je definiran i novi parametar, nazvan parametar troška zvučne barijere (Ke). Primjenom genetičkog algoritma i parametra troška zvučne barijere (Ke) lako je stvoriti, razviti i konstruirati odgovarajuću zvučnu barijeru.

Ključne riječi
zvučne barijere, optimizacija, parametar akustične učinkovitosti barijere, parametar troška zvučne barijere

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Grubeša, S., Suhanek, M., Đurek, I., Petošić, A.: Optimizacija akustičnih i ekonomskih značajki zvučnih barijera upotrebom genetičkog algoritma, GRAĐEVINAR, 71 (2019) 3, pp. 177-185, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2523.2018

ILI:

Grubeša, S., Suhanek, M., Đurek, I., Petošić, A. (2019). Optimizacija akustičnih i ekonomskih značajki zvučnih barijera upotrebom genetičkog algoritma, GRAĐEVINAR, 71 (3), 177-185, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2523.2018

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Sanja final WEB
Sanja Grubeša
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet elektrotehnike i računarstva
Suhanek WEB
Mia Suhanek
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet elektrotehnike i računarstva
DUREK WEB
Ivan Đurek
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet elektrotehnike i računarstva
Petosic WEB
Antonio Petošić
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet elektrotehnike i računarstva