Arhiva

Objavljen: Građevinar 71 (2019) 3
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Primjena propusta za poboljšanje izmjene mora u lukama

Dalibor Carević, Damjan Bujak, Goran Lončar, Ivana Bartolić

Sažetak

Kakvoća mora unutar ograđenih akvatorija može biti ugrožena nezadovoljavajućom količinom izmjene mora. Ovim radom se prikazuju propusti (cijevni, pločasti i kanalski) kao efikasno rješenje u svrhu izbjegavanja stagnacije mora. Uz pozitivan utjecaj povećane cirkulacije morske vode kroz akvatorij prisutnošću propusta, valna energija koja tijekom olujnog vremena penetrira kroz propust u zaštićeno područje može biti ograničavajući čimbenik. Pregledom prethodnih istraživanja i konstrukcijskih rješenja propusta na hrvatskoj obali, u ovom radu se predlažu osnovne preporuke za oblikovanje propusta.

Ključne riječi
izmjena mora, propust, valovi, luke, lukobran

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Carević, D., Bujak, D., Lončar, G., Bartolić, I.: Primjena propusta za poboljšanje izmjene mora u lukama, GRAĐEVINAR, 71 (2019) 3, pp. 197-207, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2527.2018

ILI:

Carević, D., Bujak, D., Lončar, G., Bartolić, I. (2019). Primjena propusta za poboljšanje izmjene mora u lukama, GRAĐEVINAR, 71 (3), 197-207, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2527.2018

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:

Dalibor Carević
Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet
slika db WEB
Damjan Bujak
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
GLoncar WEB
Goran Lončar
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Ivana WEB
Ivana Bartolić
Sveučilište primjenjene znanosti u Zagrebu