Arhiva

UDK: 624.001.1:614.074
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 57 (2005) 1
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Tankostijeni lamelni elementi konstrukcija

Ante Tvrdeić

Sažetak

Opisuje se oblikovanje konstrukcija sastavljenih od tankostijenih lamela koje tvore nosive prostorne elemente. Prikazan je postupak spajanja niza tipskih elemenata s raznim zakrivljenostima u nosive konstrukcije koje mogu služiti u razne svrhe kao što su stijene za zaštitu prometnica od vjetra, krovne konstrukcije i drugo. Prikazana je primjena lamelnih elemenata za izradu saćastih konstrukcija na objektima zaštite prometnica od vjetra i na cilindričnoj krovnoj konstrukciji.

Ključne riječi
oblikovanje, nosivi elementi, objekti za zaštitu prometnica od vjetra, krovna konstrukcija, tankostijena lamela

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Tvrdeić, A.: Tankostijeni lamelni elementi konstrukcija, GRAĐEVINAR, 57 (2005) 1

ILI:

Tvrdeić, A. (2005). Tankostijeni lamelni elementi konstrukcija, GRAĐEVINAR, 57 (1)
Autori:

Ante Tvrdeić
VIG d.d.