Arhiva

Objavljen: Građevinar 72 (2020) 5
Tip rada: Znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Ispitivanje i ocjena propusnosti asfaltnih mješavina

Csaba Tóth, Soós Zoltán, Zsuzsanna IGAZVÖLGYI

Sažetak

Ovaj rad prikazuje terensko istraživanje kojim je pokazana raspodjela šupljina u asfaltnim slojevima i potencijalni utjecaj vode na svojstva kolnika. Razmatra je primjenjivost europske metode ispitivanja i opreme za ocjenu propusnosti asfaltnih slojeva. Proveden je niz laboratorijskih ispitivanja propusnosti na uzorcima iz ugrađenog asfaltnog sloja i na laboratorijskim uzorcima. Utvrđeno je da u slučaju mješavina s manjom veličinom zrna, udio šupljina rezultira nižom propusnosti u usporedbi s mješavinama s većim česticama.

Ključne riječi
propusnost asfalta, vlažnost kolnika, udio šupljina, računalna tomografija (CT)

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Tóth, C., Zoltán, S., IGAZVÖLGYI, Z.: Ispitivanje i ocjena propusnosti asfaltnih mješavina, GRAĐEVINAR, 72 (2020) 5, pp. 395-400, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2532.2018

ILI:

Tóth, C., Zoltán, S., IGAZVÖLGYI, Z. (2020). Ispitivanje i ocjena propusnosti asfaltnih mješavina, GRAĐEVINAR, 72 (5), 395-400, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2532.2018

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Csaba Toth WEB
Csaba Tóth
Sveučilište tehnologije i ekonomije u Budimpešti
Odjel za ceste i željeznice
Soos Zoltan WEB
Soós Zoltán
Sveučilište za tehnologiju i ekonomiju u Budimpešti
Građevinski fakultet
Igazvolgyi Zsuzsanna WEB
Zsuzsanna IGAZVÖLGYI
Sveučilište za tehnologiju i ekonomiju u Budimpešti
Građevinski fakultet