Arhiva

UDK: 624.072.2.001.8
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 53 (2001) 10
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Ojačavanje armiranobetonskih greda nemetalnim lamelama

Ivan Tomičić

Sažetak

U radu je prikazana mogućnost ojačanja armiranobetonskih greda, naprezanih savijanjem, lamelama od vlaknima armiranog polimera nalijepljeni na vlačnu plohu pojasa. Iz uvjeta nosivosti na savijanje izračunava se potrebna površina lamele, a zbog mogućnosti odvajanja krajeva lamele, potrebno je još provjeriti posmična i normalna naprezanja u tom području. Za tu provjeru prikazane su dvije metode. Preporučuje se novija i točnija metoda, provjerena eksperimentalnim istraživanjem.

Ključne riječi
ojačanje, vlaknima armirani polimer, normalni napon, posmični napon, armiranobetonske grede

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Tomičić, I.: Ojačavanje armiranobetonskih greda nemetalnim lamelama, GRAĐEVINAR, 53 (2001) 10

ILI:

Tomičić, I. (2001). Ojačavanje armiranobetonskih greda nemetalnim lamelama, GRAĐEVINAR, 53 (10)
Autori:
Tomicic Ivan
Ivan Tomičić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet