Arhiva

Objavljen: Građevinar 71 (2019) 7
Tip rada: Znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Ponašanje morta s dodatkom bazaltnog praha pri visokim temperaturama

Veysel Akyüncü

Sažetak

U radu je prikazan utjecaj temperatura do 800°C na rezidualna fizikalna i mehaničke svojstva morta. U istraživanju se kao zamjena za standardni pijesak koristi bazaltni prah u omjeru od 20 i 40 % zbog njegove otpornosti na visoke temperature. Mješavini morta didana su i polipropilenska ili bazaltna vlakna kako bi se izbjeglo odlamanje morta. Rezultati pokazuju da dodana količina bazaltnog praha ne utječe na smanjenje čvrstoće, te da savojna čvrstoća morta uglavnom ovisi o vrsti vlakana i temperaturi, a ne o primjeni zamjenskog bazaltnog praha.

Ključne riječi
visoka temperatura, pojačanje vlaknima, bazaltni prah, mehanička svojstva

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Akyüncü, V.: Ponašanje morta s dodatkom bazaltnog praha pri visokim temperaturama, GRAĐEVINAR, 71 (2019) 7, pp. 571-578, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2561.2018

ILI:

Akyüncü, V. (2019). Ponašanje morta s dodatkom bazaltnog praha pri visokim temperaturama, GRAĐEVINAR, 71 (7), 571-578, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2561.2018

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
2561 2018 akyuncu WEB
Veysel Akyüncü
Sveučilište Namık Kemal u Tekirdagu
Građevinski fakultet