Arhiva

Objavljen: Građevinar 71 (2019) 7
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Otpornost na izvijanje tlačnih elemenata izvedenih kutnicima od nehrđajućeg čelika

Aljoša Filipović, Jelena Dobrić, Zlatko Marković, Nancy Baddoo, Željko Flajs

Sažetak

U radu je prikazano numeričko istraživanje tlačnog kapaciteta elemenata izvedenih kutnicima od nehrđajućeg čelika kako bi se procijenili postupci projektiranja navedeni u Eurokodu 3. Istraživanje je usmjereno na tlačne elemente izvedene kutnicima jednakih krakova sa zglobnim spojevima na kraju, u kvaliteti austenitnog nehrđajućeg čelika EN 1.4301. Utvrđeno je da primjena krivulje izvijanja b, koja se koristi za projektiranje tlačnih elemenata izvedenih kutnicima od toplo valjanog ugljičnog čelika, daje veću i otpornost na izvijanje koja nije na strani sigurnosti u slučaju ekvivalentnih tlačnih elemenata izvedenih kutnicima od nehrđajućeg čelika u područjima niske i srednje vitkosti u usporedbi s numeričkim rezultatima.

Ključne riječi
nehrđajući čelik, tlačni element izveden kutnikom, izvijanje, analiza konačnih elemenata, Eurokod 3

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Filipović, A., Dobrić, J., Marković, Z., Baddoo, N., Flajs, Ž.: Otpornost na izvijanje tlačnih elemenata izvedenih kutnicima od nehrđajućeg čelika, GRAĐEVINAR, 71 (2019) 7, pp. 547-558, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2563.2018

ILI:

Filipović, A., Dobrić, J., Marković, Z., Baddoo, N., Flajs, Ž. (2019). Otpornost na izvijanje tlačnih elemenata izvedenih kutnicima od nehrđajućeg čelika, GRAĐEVINAR, 71 (7), 547-558, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2563.2018

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Aljosa Filipovic WEB
Aljoša Filipović
Sveučilište u Beogradu, Srbija
Građevinski fakultet
Jelena web
Jelena Dobrić
Sveučilište u Beogradu, Srbija
Građevinski fakultet
zlatko markovic WEB
Zlatko Marković
Sveučilište u Beogradu,
Građevinski fakultet
Nancy Baddoo WEB
Nancy Baddoo
Institut za čelične konstrukcije, Velika Britanija
Zeljko Flajs
Željko Flajs
Institut IMS, Srbija