Arhiva

Objavljen: Građevinar 72 (2020) 6
Tip rada: Znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Ispitivanje utjecaja nano čestica minerala uleksita na mehaničko ponašanje toplih asfaltnih mješavina

Tuba KÜTÜK, Resul Ekrem GÜNBEY

Sažetak

U radu je prikazano istraživanje pokazalo je da su potrebna daljnja ispitivanja aditiva u tehnologiji proizvodnje toplih asfaltnih mješavina. Uočeno je da se negativni učinak gubitka adhezije u asfaltnim mješavinama proizvedenim toplim postupkom može smanjiti dodatkom nanočestica minerala uleksita komercijalnom aditivu. U tu su svrhu provedena ispitivanja stabilnosti po Marshallu, indirektno ispitivanje modula vlačne čvrstoće i ispitivanja osjetljivosti na vlagu. Na temelju analize dobivenih rezultata vidljivo je da se temperatura proizvodnje WMA mješavine može dodatno smanjiti, a prilikom ugradnje takvih mješavina potrebna je manja energija zbijanja, čime se osigurava ušteda energije.

Ključne riječi
tople asfaltne mješavine, mineral uleksit, stabilnost po Marshallu, osjetljivost na vlagu, vlačna čvrstoća

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

KÜTÜK, T., GÜNBEY, R. E.: Ispitivanje utjecaja nano čestica minerala uleksita na mehaničko ponašanje toplih asfaltnih mješavina , GRAĐEVINAR, 72 (2020) 6, pp. 503-513, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2568.2018

ILI:

KÜTÜK, T., GÜNBEY, R. E. (2020). Ispitivanje utjecaja nano čestica minerala uleksita na mehaničko ponašanje toplih asfaltnih mješavina , GRAĐEVINAR, 72 (6), 503-513, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2568.2018

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
tuba2
Tuba KÜTÜK
Sveučilište Recep Tayyip Erdogan, Turska
Tehnički fakultet
Odjel za građevinarstvo
resul2
Resul Ekrem GÜNBEY
Kuantum inženjering, Rize, Turska