Arhiva

UDK: 624.5.001.42+699.83
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 61 (2009) 9
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Analiza vibracija kosih vješaljki na Mostu Franja Tuđmana u Dubrovniku

Gordana Hrelja, Jure Radić, Zlatko Šavor

Sažetak

Na postojećim ovješenim mostovima najčešće su uočene vibracije kosih vješaljki uzrokovane istovremenim djelovanjem kiše i vjetra. Vibracije kosih vješaljki mogu se procijeniti usporedbom s ovješenim mostovima u sličnim uvjetima i analitičkim postupcima, a najtočnije procjene dobivaju se ispitivanjima u zračnom tunelu. Pojava tih vibracija može se spriječiti aerodinamičkim, konstrukcijskim i mehaničkim mjerama. U radu je prikazana teorijska podloga i analiza vibracija kosih vješaljki na Mostu Franja Tuđmana u Dubrovniku.

Ključne riječi
ovješeni most, kose vješaljke, vibracije, ispitivanja, zračni tunel, Most Franja Tuđmana

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Hrelja, G., Radić, J., Šavor, Z.: Analiza vibracija kosih vješaljki na Mostu Franja Tuđmana u Dubrovniku, GRAĐEVINAR, 61 (2009) 9

ILI:

Hrelja, G., Radić, J., Šavor, Z. (2009). Analiza vibracija kosih vješaljki na Mostu Franja Tuđmana u Dubrovniku, GRAĐEVINAR, 61 (9)
Autori:

Gordana Hrelja
Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet
Autor Radić WEB
Jure Radić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
Zlatko Savor WEB
Zlatko Šavor
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet