Arhiva

Objavljen: Građevinar 72 (2020) 2
Tip rada: Znanstveni rad-prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Laboratorijska usporedba valjanog i običnog vibriranog betona kolničkih konstrukcija

Payam Shafigh, Mohammad Hashemi, Boo Hyun Nam, Iman Asadi

Sažetak

Kolnik od valjanog betona (RCCP) sastoji se od istih komponenata kao i kolnik od običnog vibriranog betona (NVC). U radu se analiziraju razlike između RCCP-a i NVC-a. Prikazi mikrostrukture pokazuju da RCCP ima veću gustoću pakiranja u usporedbi s uzorcima NVC. Vrijednosti tlačne čvrstoće nakon 28 dana, vlačne čvrstoće pri cijepanju i vlačna čvrstoća savijanjem RCCP-a veće su za 9 %, 4 % i 25 % od odgovarajućih čvrstoća NVC-a. Konačne vrijednosti kapilarnog upijanja i poroznosti RCCP-a otprilike su za 8 % tj. 10,6 % niže od odgovarajućih vrijednosti NVC-a.

Ključne riječi
betonski kolnik, valjani beton, vibrirani beton, tlačna i vlačna čvrstoća, modul elastičnosti, kapilarno upijanje, poroznost

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Shafigh, P., Hashemi, M., Nam, B. H., Asadi, I.: Laboratorijska usporedba valjanog i običnog vibriranog betona kolničkih konstrukcija, GRAĐEVINAR, 72 (2020) 2, pp. 127-137, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2572.2018

ILI:

Shafigh, P., Hashemi, M., Nam, B. H., Asadi, I. (2020). Laboratorijska usporedba valjanog i običnog vibriranog betona kolničkih konstrukcija, GRAĐEVINAR, 72 (2), 127-137, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2572.2018

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
SHAFIGH WEB
Payam Shafigh
Sveučilište u Malaji, Kuala Lumpur, Malezija
Fakultet izgrađenog okoliša, Odjel geodetske izmjene
MOHAMMAD HASHEMI
Mohammad Hashemi
Sveučilište u Malaji, Kuala Lumpur, Malezija
Fakultet izgrađenog okoliša, Odjel geodetske izmjene
Boo WEB
Boo Hyun Nam
Sveučilište na središnjoj Floridi, SAD
Odsjek za civilno, okolišno i građevinsko inženjerstvo
Asadi WEB
Iman Asadi
Sveučilište u Malaji, Kuala Lumpur, Malezija
Fakultet izgrađenog okoliša, Odjel geodetske izmjene