Arhiva

UDK: 627.42.001.2(282.243.743)
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 57 (2005) 2
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Višenamjensko rješenje uređenja i iskorištavanja Save na području Zagreba

Željko Pavlin, Zlatko Pletikapić

Sažetak

U radu se opisuje složena problematika uređenja i iskorištavanja rijeke Save u području Zagreba. Istaknuto je da se višenamjenskim rješenjem za Zagreb i širu regiju dugoročno stvaraju uvjeti za osiguranje potreba za vodom, očuvanje prirodnih vrijednosti i stvaranje novih športsko-rekreacijskih sadržaja, a rješava se i problem poplava. Prikazane su varijante i pristup izboru optimalnog rješenja. Opisano je odabrano rješenje i navedeni su uvjeti potrebni za njegovu realizaciju.

Ključne riječi
rijeka Sava, uređenje rijeke, iskorištavanje rijeke, višenamjensko rješenje, optimalno rješenje, grad Zagreb

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Pavlin, Ž., Pletikapić, Z.: Višenamjensko rješenje uređenja i iskorištavanja Save na području Zagreba, GRAĐEVINAR, 57 (2005) 2

ILI:

Pavlin, Ž., Pletikapić, Z. (2005). Višenamjensko rješenje uređenja i iskorištavanja Save na području Zagreba, GRAĐEVINAR, 57 (2)
Autori:

Željko Pavlin
Elektroprojekt d.d.

Zlatko Pletikapić
Elektroprojekt d.d.