Arhiva

Objavljen: Građevinar 71 (2019) 6
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Odnos momenta savijanja i zakrivljenosti kao pokazatelj seizmičke otpornosti stupova starijih mostova

Mladen Srbić, Ana Mandić Ivanković, Tomislav Brozović

Sažetak

U seizmički aktivnim područjima poželjno je projektirati mostove duktilnog ponašanja. Veliki se broj postojećih mostova, projektiranih prema danas zastarjelim normama, a koje nisu nudile smjernice za oblikovanje elemenata za duktilno ponašanje, nalaze se u seizmički aktivnim područjima. Nepoznata je razina duktilnosti koju ti mostovi posjeduju. U ovome se radu razmatra jedan od bitnih pokazatelja seizmičke otpornosti starijih mostova sa stupovima u kojima je ugrađena glatka armatura – krivulja ovisnosti momenta savijanja i zakrivljenosti, M-j krivulja. Uspoređeni su rezultati analitičkog, eksperimentalnog i numeričkog pristupa u određivanju krivulje te su doneseni zaključci o utjecaju proklizavanja glatke armature.

Ključne riječi
seizmička otpornost, stari most, moment savijanja, zakrivljenost, glatka armatura

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Srbić, M., Ivanković, A. M. ., Brozović, T.: Odnos momenta savijanja i zakrivljenosti kao pokazatelj seizmičke otpornosti stupova starijih mostova, GRAĐEVINAR, 71 (2019) 6, pp. 481-488, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2581.2018

ILI:

Srbić, M., Ivanković, A. M. ., Brozović, T. (2019). Odnos momenta savijanja i zakrivljenosti kao pokazatelj seizmičke otpornosti stupova starijih mostova, GRAĐEVINAR, 71 (6), 481-488, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2581.2018

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
slika Srbic WEB
Mladen Srbić
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
ami WEB
Ana Mandić Ivanković
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Brozovic WEB
Tomislav Brozović
Institut IGH