Arhiva

Objavljen: Građevinar 71 (2019) 7
Tip rada: Znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Reološka svojstva bitumena s procesnim uljem kao aditivom

Julide Oner

Sažetak

Smanjenje prirodnih, ograničenih resursa u svijetu potiče ponovnu uporabu otpadih materijala kao i ostataka industrijske prozvodnje. Upotreba ostataka destilacije sirove nafte kao dodatka bitumenu nije samo izvor jeftinog aditiva, nego ona znači da otpadni materijal može djelovati kao prirodni poticatelj. U radu je provedena ocjena standardnih i reoloških svojstava uzoraka bitumena dobivenih iz dvije rafinerije s različitim udjelom (1 %, 2 % i 3 %) procesnog ulja. Rezultati su pokazali da se procesno ulje može upotrebljavati kao učinkovit i ekološki prihvatljiv izbor u odnosu na komercijalno skupe dodatke koji se koriste tijekom procesa modifikacije.

Ključne riječi
naftni ostaci, prirodni poticaj, procesno ulje, reološka karakterizacija, svojstva superpave, parametar kolotraga

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Oner, J.: Reološka svojstva bitumena s procesnim uljem kao aditivom, GRAĐEVINAR, 71 (2019) 7, pp. 559-569, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2587.2018

ILI:

Oner, J. (2019). Reološka svojstva bitumena s procesnim uljem kao aditivom, GRAĐEVINAR, 71 (7), 559-569, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2587.2018

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Photo20
Julide Oner
Sveučilište Usak, Turska
Tehnički fakultet
Zavod za građevinarstvo