Arhiva

Objavljen: Građevinar 71 (2019) 9
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Mogućnosti primjene ekspertnih metoda za optimizaciju održavanja sustava odvodnje

Dino Obradović, Marija Šperac, Saša Marenjak

Sažetak

U radu je dan pregled dosadašnjih istraživanja o mogućnostima primjene ekspertnih metoda (umjetne neuronske mreže, genetski algoritmi, ekspertni sustavi, stabla odlučivanja, Markovljevi lanci i algoritam kolonije mrava) za optimizaciju održavanja sustava odvodnje. Pravodobno održavanje sustava odvodnje važno je zbog njegova pravilnog funkcioniranja, manjih troškova popravaka i osiguranja osnovne funkcije sustava odvodnje, te odvođenja otpadne vode iz kućanstava do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i ispuštanja u prijamnik. Navedene su moguće primjene ekspertnih metoda u optimizaciji održavanja sustava odvodnje čiji je cilj smanjiti troškove održavanja.

Ključne riječi
ekspertni sustavi, sustav odvodnje, održavanje, optimizacija, umjetna inteligencija

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Obradović, D., Šperac, M., Marenjak, S.: Mogućnosti primjene ekspertnih metoda za optimizaciju održavanja sustava odvodnje , GRAĐEVINAR, 71 (2019) 9, pp. 769-779, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2589.2018

ILI:

Obradović, D., Šperac, M., Marenjak, S. (2019). Mogućnosti primjene ekspertnih metoda za optimizaciju održavanja sustava odvodnje , GRAĐEVINAR, 71 (9), 769-779, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2589.2018

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Dino Obradovic WEB
Dino Obradović
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek
Marija Sperac WEB
Marija Šperac
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek
Sasa Marenjak WEB
Saša Marenjak
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek