Arhiva

Objavljen: Građevinar 72 (2020) 1
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Utjecaj dodavanja sitno mljevenog CRT stakla na svojstva cementne paste i morta

Dušan Grdić, Nenad Ristić, Gordana Topličić-Ćurčić, Dragan Đorđević, Nenad Krstić

Sažetak

U radu su prikazani rezultati ispitivanja cementne paste i morta kod kojih je određeni dio cementa zamijenjen sitno mljevenim katodnim staklom (CRT). Kao zamjena za cement korišteni su sljedeći maseni udjeli stakla: 5 %, 10 %, 15 %, 20 % i 35 %. Izrađene su dvije serije morta s dodatkom 5 i 10 % CRT stakla u odnosu na ukupnu količinu cementa. Utvrđeno je da prisutnost stakla ne utječe bitno na vrijeme vezivanja i postojanost volumena paste. Mortovi s 5 i 10 % CRT stakla odlikovali su se boljim mehaničkim obilježjima u odnosu na referentni mort. Utvrđeno je da su sve serije morta otporne na utjecaj mraza.

Ključne riječi
cementna kaša, mort, CRT staklo, pucolanska aktivnost, čvrstoće, otpornost na mraz, SEM analiza

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Grdić, D., Ristić, N., Topličić-Ćurčić, G. ., Đorđević, D., Krstić, N.: Utjecaj dodavanja sitno mljevenog CRT stakla na svojstva cementne paste i morta, GRAĐEVINAR, 72 (2020) 1, pp. 1-10, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.25942018

ILI:

Grdić, D., Ristić, N., Topličić-Ćurčić, G. ., Đorđević, D., Krstić, N. (2020). Utjecaj dodavanja sitno mljevenog CRT stakla na svojstva cementne paste i morta, GRAĐEVINAR, 72 (1), 1-10, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.25942018

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
M.Sc. Dusan Grdic grad. Civil engineer WEB
Dušan Grdić
Sveučilište u Nišu
Fakultet građevinarstva i arhikekture
Nenad Ristic WEB
Nenad Ristić
Sveučilište u Nišu
Fakultet građevinarstva i arhikekture
Associate Professor Ph.D. Gordana Toplicic Curcic grad. Civil engineer WEB
Gordana Topličić-Ćurčić
Sveučilište u Nišu
Fakultet građevinarstva i arhikekture
Dr Dragan Djordjevic2
Dragan Đorđević
Sveučilište u Nišu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Odjel za kemiju
Associate Professor Ph.D. Nenad Krstic grad. Chem WEB
Nenad Krstić
Sveučilište u Nišu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Odjel za kemiju