Arhiva

Objavljen: Građevinar 71 (2019) 9
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Upravljanje projektom izgradnje međudržavnog mosta Svilaj

Boris Huzjan, Darko Šošić

Sažetak

U radu su prikazane specifičnosti upravljanja projektom s obzirom na faze projekta, a koje se u najvećoj mjeri odnose na ograničenja i razlike propisa i pravnog okvira koji vrijede na teritorijima Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Poseban je naglasak na preduvjetima koje je trebalo zadovoljiti prije ishođenja građevinskih dozvola i ostale nužne dokumentacije za početak i izvođenje radova, provođenju postupaka stručnog nadzora u skladu s tehničkim propisima u objema državama i ulozi inženjera u pogledu provođenja ugovora o građenju u ime zajedničkog naručitelja.

Ključne riječi
most Svilaj, koridor 5c, međudržavni sporazum, upravljanje projektima, infrastrukturni projekti, europski fondovi

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Huzjan, B., Šošić, D.: Upravljanje projektom izgradnje međudržavnog mosta Svilaj, GRAĐEVINAR, 71 (2019) 9, pp. 781-790, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2604.2019

ILI:

Huzjan, B., Šošić, D. (2019). Upravljanje projektom izgradnje međudržavnog mosta Svilaj, GRAĐEVINAR, 71 (9), 781-790, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2604.2019

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
BHWEB
Boris Huzjan
Hrvatske autoceste, održavanje i naplata cestarine, HAC-ONC
Darko Sosic WEB
Darko Šošić
Hrvatske ceste d.o.o.