Arhiva

Objavljen: Građevinar 71 (2019) 12
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Modeliranje utjecaja prometnoga opterećenja u postupku ocjenjivanja postojećih cestovnih mostova

Dominik Skokandić, Ana Mandić Ivanković, Aleš Žnidarič, Mladen Srbić

Sažetak

Modeli prometnoga opterećenja koji se primjenjuju pri proračunu novih mostova temelje se na konzervativnim pretpostavkama te se njihova upotreba u analizi postojećih mostova nije pokazala učinkovitom. Kod postojećih mostova preporučena je primjena modela prometnoga opterećenja temeljenog na mjerenju prometa u pokretu, koji osim osovinskoga opterećenja i razmaka, daje i podatke o ponašanju mosta pod prometnim opterećenjem. U ovome su radu dani pregled modela prometnoga opterećenja te smjernice o upotrebi podataka dobivenih mjerenjem prometa u pokretu prilikom ocjene stanja postojećih cestovnih mostova.

Ključne riječi
prometno opterećenje, mjerenje prometa u pokretu, B-WIM, ocjena stanja, postojeći mostovi

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Skokandić, D., Mandić Ivanković, A., Žnidarič, A., Srbić, M.: Modeliranje utjecaja prometnoga opterećenja u postupku ocjenjivanja postojećih cestovnih mostova, GRAĐEVINAR, 71 (2019) 12, pp. 1153-1165, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2609.2019

ILI:

Skokandić, D., Mandić Ivanković, A., Žnidarič, A., Srbić, M. (2019). Modeliranje utjecaja prometnoga opterećenja u postupku ocjenjivanja postojećih cestovnih mostova, GRAĐEVINAR, 71 (12), 1153-1165, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2609.2019

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Dominik WEB
Dominik Skokandić
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
ami WEB
Ana Mandić Ivanković
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
slika Znidaric WEB
Aleš Žnidarič
Zavod za Gradbeništvo Slovenije
slika Srbic WEB
Mladen Srbić
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet