Arhiva

UDK: 624.5.012.46:624.043
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 61 (2009) 9
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Proračun prednapetih provješenih mostova

Ivan Kalafatić, Jure Radić, Zlatko Šavor

Sažetak

Prikazuje se postupak proračuna prednapetih provješenih mostova s ciljem postizanja zahtijevane geometrije rasponskog sklopa pod djelovanjem vlastite težine prema uvjetu uporabljivosti pješačkih mostova. Optimizira se potreban broj nosivih natega za montažu mosta i dodatnih natega za naknadno prednapinjanje. Rezultat toga je definiranje postupka montaže kojim je određena potrebna duljina natega, njihov oblik i sila na mjestu sidrenja pod djelovanjem njihove vlastite težine

Ključne riječi
montaža, pješački mostovi, prednapinjanje, proračun, zahtijevana geometrija, natega, provješeni most

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Kalafatić, I., Radić, J., Šavor, Z.: Proračun prednapetih provješenih mostova, GRAĐEVINAR, 61 (2009) 9

ILI:

Kalafatić, I., Radić, J., Šavor, Z. (2009). Proračun prednapetih provješenih mostova, GRAĐEVINAR, 61 (9)
Autori:

Ivan Kalafatić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
Autor Radić WEB
Jure Radić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
Zlatko Savor WEB
Zlatko Šavor
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet