Arhiva

Objavljen: Građevinar 71 (2019) 9
Tip rada: Znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Usporedba metodologija za određivanje velikih voda na odabranim slivovima u Bosni i Hercegovini

Andrea Petroselli, Ajla Mulaomerović-Šeta, Željko Lozančić

Sažetak

U radu su korištene neke od uobičajenih hidroloških metoda te hidrološki model EBA4SUB kojima su određene vrijednosti maksimalnih protoka raznih povratnih razdoblja za tri sliva u Bosni i Hercegovini. Cilj je rada prvi put testirati model EBA4SUB na odabranim slivovima. Rezultati koje daje model EBA4SUB u skladu su s ostalim primijenjenim metodama, a prednosti modela ogledaju se u tome što model u razmatranje uzima i fizičke procese koji se događaju na slivu, utječući na formiranje površinskoga otjecanja.

Ključne riječi
projektni hidrogram, EBA4SUB, model oborine-otjecanje, regionalna analiza, Srebrenovićeva metoda

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Petroselli, A., Mulaomerović-Šeta, A., Lozančić, Ž.: Usporedba metodologija za određivanje velikih voda na odabranim slivovima u Bosni i Hercegovini, GRAĐEVINAR, 71 (2019) 9, pp. 729-739, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2611.2019

ILI:

Petroselli, A., Mulaomerović-Šeta, A., Lozančić, Ž. (2019). Usporedba metodologija za određivanje velikih voda na odabranim slivovima u Bosni i Hercegovini, GRAĐEVINAR, 71 (9), 729-739, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2611.2019

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Petroselli photo WEB
Andrea Petroselli
Sveučilište Tuscia
Odjel za ekonomiju, inženjerstvo, društvo i poslovnu organizaciju (DEIM)
Mulaomerovic Seta photo WEB
Ajla Mulaomerović-Šeta
Sveučilište u Sarajevu
Građevinski fakultet
Lozancic photo WEB
Željko Lozančić
Sveučilište u Sarajevu
Građevinski fakultet