Arhiva

UDK: 624.192-001.42:625.711
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 53 (2001) 11
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Modelsko ispitivanje ventilacije cestovnih tunela u uvjetima normalnog prometa

Miroslav Sambolek, Mladen Čizmek

Sažetak

Prikazano je modelsko ispitivanje ventilacije na modelu tunela Sv. Rok. Svrha ispitivanja bila je dobivanje podataka za projektiranje sustava ventilacije. Podaci su posebno važni s obzirom na to da se predviđa uzdužna ventilacija koja nije uobičajena za tako duge tunele s dvosmjernim prometom, kakav će biti u ovom tunelu dok se ne izgradi druga cijev. Opisano je ispitivanje i prikazani rezultati rada sustava provjetravanja i njegova djelotvornost u normalnim prometnim uvjetima.

Ključne riječi
uzdužna ventilacija, modelsko ispitivanje, tunel Sv. Rok, normalni prometni uvjeti, cestovni tunel

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Sambolek, M., Čizmek, M.: Modelsko ispitivanje ventilacije cestovnih tunela u uvjetima normalnog prometa, GRAĐEVINAR, 53 (2001) 11

ILI:

Sambolek, M., Čizmek, M. (2001). Modelsko ispitivanje ventilacije cestovnih tunela u uvjetima normalnog prometa, GRAĐEVINAR, 53 (11)
Autori:

Miroslav Sambolek
Brodarski institut, Zagreb

Mladen Čizmek
Brodarski institut, Zagreb