Arhiva

Objavljen: Građevinar 72 (2020) 2
Tip rada: Znanstveni rad-prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Indeks oštećenja armiranobetonskih stupova

Mounir Ait Belkacem, Hakim Bechtoula, Nouredine Bourahla, Adel Ait Belkacem

Sažetak

Jaki seizmički pomaci tla mogu uzrokovati različite razine oštećenja armiranobetonskih građevina. Indeks oštećenja (DI) jedan je od pouzdanih načina za kvantitativno mjerenje razine oštećenja koju građevine mogu izdržati u takvim okolnostima. U ovom se radu prikazuju postojeći koncepti te se predlaže novi koncept u kojem se u obzir uzima duktilnost s obzirom na pomak uzoraka opterećenih pri malim kutovima zaokreta ili u pokusu niskocikličnog zamora. Predloženi DI uspješno je primijenjen za predviđanje razine oštećenja u okviru nekoliko slučajeva.

Ključne riječi
armiranobetonske građevine, potres, indeks oštećenja, duktilnost s obziorm na pomak

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Ait Belkacem, M., Bechtoula, H., Bourahla, N., Belkacem, A. A.: Indeks oštećenja armiranobetonskih stupova, GRAĐEVINAR, 72 (2020) 2, pp. 139-149, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2626.2019

ILI:

Ait Belkacem, M., Bechtoula, H., Bourahla, N., Belkacem, A. A. (2020). Indeks oštećenja armiranobetonskih stupova, GRAĐEVINAR, 72 (2), 139-149, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2626.2019

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
1 BELKACEM WEB
Mounir Ait Belkacem
Nacionalni istraživački centar za potres
Sveučilište Saad Dahlab, Alžir
Građevinski fakultet
2 BECHTOULA WEB
Hakim Bechtoula
Nacionalni istraživački centar za potres
3 Bourahla WEB
Nouredine Bourahla
Sveučilište Saad Dahlab, Alžir
Građevinski fakultet
4 AIT BELKACEM WEB
Adel Ait Belkacem
Sveučilište znanosti i tehnologije Ezzouar