Arhiva

UDK: 627.235:632.5
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 62 (2010) 7
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Utjecaj lukobrana na valno polje luke Makarska

Vedran Petrov, Mijo Vranješ

Sažetak

U radu je prikazana analiza valnog polja u luci Makarska numeričkim modeliranjem postojećeg stanja (bez lukobrana) i varijantnih rješenja planiranog lukobrana. Analizirana je učinkovitost lukobrana pri djelovanju valova iz smjerova W-pulenat, SW-lebić, S-oštro, SSE-jugo. Temeljem usporedbe rezultata numeričkih simulacija promjene valnog polja, predloženo je optimalno rješenje lukobrana za zaštitu akvatorija luke od valova. Analiza je provedena numeričkim modelom Artemis-Telemac.

Ključne riječi
valovi, numeričko modeliranje, zaštita akvatorija, lukobran, luka Makarska, valno polje

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Petrov, V., Vranješ, M.: Utjecaj lukobrana na valno polje luke Makarska, GRAĐEVINAR, 62 (2010) 7

ILI:

Petrov, V., Vranješ, M. (2010). Utjecaj lukobrana na valno polje luke Makarska, GRAĐEVINAR, 62 (7)
Autori:

Vedran Petrov
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Vranjes Mijo
Mijo Vranješ
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije