Arhiva

Objavljen: Građevinar 72 (2020) 5
Tip rada: Znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Razvoj i optimalizacija temperature njegovanja energetski učinkovite geopolimerne opeke

RUPALI KEJKAR, Swapnil Wanjari

Sažetak

U radu prikazan je razvoj održive geopolimerne opeke primjenom maksimalno dopuštenog udjela letećeg pepela i manjom koncentracijom alkalne otopine bez cementa u mješavini, kako bi se u konačnici smanjio negativan utjecaj na okoliš i emisija stakleničkih plinova. Geopolimerne opeke razvijene su primjenom letećeg pepela klase F s korištenjem 2 do 4 M alkalne otopine. Opeka se suši tijekom jednog sata na temperaturi koja varira od 100 do 600 °C. Tlačna čvrstoća takve opeke iznosi 10,2 MPa, a postignuta je u 4 M alkalnoj otopini na temperaturi od 400 °C. Geopolimerna opeka ima kristalnu strukturu i sposobnost toplinske izolacije.

Ključne riječi
geopolimerna opeka, leteći pepeo, alkalna otopina, temperatura sušenja, fizikalnomehanička svojstva

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

KEJKAR, R., Wanjari, S.: Razvoj i optimalizacija temperature njegovanja energetski učinkovite geopolimerne opeke , GRAĐEVINAR, 72 (2020) 5, pp. 411-420, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2637.2019

ILI:

KEJKAR, R., Wanjari, S. (2020). Razvoj i optimalizacija temperature njegovanja energetski učinkovite geopolimerne opeke , GRAĐEVINAR, 72 (5), 411-420, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2637.2019

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Rupali WEB
RUPALI KEJKAR
Nacionalni institut za tehnologiju, Nagpur, Indija
Odjel za građevinarstvo
Swapnil WEB
Swapnil Wanjari
Nacionalni institut za tehnologiju, Nagpur, Indija
Odjel za građevinarstvo