Arhiva

UDK: 624.28:624.042
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 57 (2005) 2
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Analiza djelovanja vjetra na Dubrovački most

Bernardin Peroš, Ivica Boko, Tihomir Šimunović

Sažetak

Analizirano je djelovanje vjetra na Dubrovački most na temelju podataka iz dva izvora: prvi su podaci iz izravnog mjerenja smjera i brzine vjetra na području mosta, a drugi iz rezultata ispitivanja u zračnom tunelu. Prikazan je provedeni proračun pouzdanosti mosta ovisno o raznim podacima o djelovanju vjetra. Naveden je važan zaključak da nisu dovoljna ispitivanja u zračnom tunelu, nego treba provesti i mjerenja na terenu koja su vrijedan podatak za razvitak hrvatskih norma.

Ključne riječi
vjetar, djelovanje vjetra, simuliranje vjetra, ispitivanja, zračni tunel, Dubrovački most, terenska mjerenja

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Peroš, B., Boko, I., Šimunović, T.: Analiza djelovanja vjetra na Dubrovački most, GRAĐEVINAR, 57 (2005) 2

ILI:

Peroš, B., Boko, I., Šimunović, T. (2005). Analiza djelovanja vjetra na Dubrovački most, GRAĐEVINAR, 57 (2)
Autori:
Peros Bernadin
Bernardin Peroš
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Boko Ivica
Ivica Boko
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije

Tihomir Šimunović
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije