Arhiva

Objavljen: Građevinar 72 (2020) 6
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Produljenje uporabljivosti kolnika

László Gáspár, Zsolt Bencze

Sažetak

Cilj je ovog rada predstaviti najvažnije faktore koji pridonose povećanju kvalitete i produljenju uporabljivosti kolnika. U radu je dan pregled američkih i europskih istraživanja koja se bave problemima kolnika iz aspekta održavanja, a vezano uz projektiranje, tehnologiju građenja, odabira građevnih materijala te poboljšanje svojstava kolnika. Predstavljeni su i neki budući trendovi vezani za tematiku produljenja uporabljivosti kolnika.

Ključne riječi
polukruti kolnici, savitljivi kolnici, kruti kolnici, uporabni vijek kolnika, dugotrajni kolnici

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Gáspár, L., Bencze, Z.: Produljenje uporabljivosti kolnika, GRAĐEVINAR, 72 (2020) 6, pp. 515-522, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2644.2019

ILI:

Gáspár, L., Bencze, Z. (2020). Produljenje uporabljivosti kolnika, GRAĐEVINAR, 72 (6), 515-522, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2644.2019

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Laszlo Gaspar WEB
László Gáspár
Institut prometnih znanosti (KTI), Budimpešta
Zsolt Bencz WEB
Zsolt Bencze
Ferrobeton PHC CRH, Dunaújváros, Mađarska