Arhiva

UDK: 624.5.012.46.001.3
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 61 (2009) 9
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Proračun i oblikovanje ovješenih mostova na primjeru mosta Jarun

Jure Radić, Alex Kindij, Ana Mandić Ivanković

Sažetak

Autori uvodno ističu činjenicu da veliki broj parametara utječe na oblikovanje ovješenog mosta. U ovome radu pojašnjeni su osnovni zahtjevi za oblikovanje grede, zatega i pilona. Ovakva podjela nužna je radi preglednosti, ali u proračunu valja voditi računa o izraženom međudjelovanju osnovnih nosivih konstrukcijskih elemenata. Nadalje u radu su osnovne karakteristike mosta Jarun objašnjene u sklopu smjernica za oblikovanje ovješenih mostova uz pojašnjenje njegovih posebitosti.

Ključne riječi
most Jarun, proračun, oblikovanje, greda, zatega, pilon, ovješeni most

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Radić, J., Kindij, A., Mandić Ivanković, A.: Proračun i oblikovanje ovješenih mostova na primjeru mosta Jarun, GRAĐEVINAR, 61 (2009) 9

ILI:

Radić, J., Kindij, A., Mandić Ivanković, A. (2009). Proračun i oblikovanje ovješenih mostova na primjeru mosta Jarun, GRAĐEVINAR, 61 (9)
Autori:
Autor Radić WEB
Jure Radić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
Alex WEB
Alex Kindij
PB Palmotićeva 45
ami WEB
Ana Mandić Ivanković
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet