Arhiva

Objavljen: Građevinar 72 (2020) 9
Tip rada: Znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Analiza osnotlačno opterećenih modela spiralnih pilota

Yakup Türedi, Murat Örnek

Sažetak

U radu je prikazano istraživanje otpornosti pojedinačnih osnotlačno opterećenih spiralnih pilota u suhom pijesku pomoću laboratorijskih fizikalnih modela i numeričkih analiza. Dobivene vrijednosti tlačne nosivosti uspoređene su s postojećim teoretskim rezultatima iz literature. Laboratorijska ispitivanja na modelima provedena su kako bi se odredili neki od parametara potrebnih za projektiranje spiralnih pilota, kao što su broj, promjer i razmak spiralnih ploča. Rezultati su pokazali da broj, veličina i razmak spiralnih ploča utječu na ponašanje spiralnih pilota. Utvrđena je dobra podudarnost između eksperimentalnih, numeričkih i teoretskih rezultata.

Ključne riječi
spiralni pilot, tlak, modelsko ispitivanje, numeričke analize, pijesak

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Türedi, Y., Örnek, M.: Analiza osnotlačno opterećenih modela spiralnih pilota, GRAĐEVINAR, 72 (2020) 9, pp. 759-769, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2660.2019

ILI:

Türedi, Y., Örnek, M. (2020). Analiza osnotlačno opterećenih modela spiralnih pilota, GRAĐEVINAR, 72 (9), 759-769, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2660.2019

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
421 page 1531855978
Yakup Türedi
Tehničko sveučilište u Iskenderunu, Turska
Fakultet za tehničke i prirodne znanosti
Odjel za građevinarstvo
murat1
Murat Örnek
Tehničko sveučilište u Iskenderunu, Turska
Fakultet za tehničke i prirodne znanosti
Odjel za građevinarstvo