Arhiva

Objavljen: Građevinar 72 (2020) 2
Tip rada: Znanstveni rad-prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Mehanička svojstva spoja betonskog stupa ovijenog PVC-CFRP-om i AB grede pri osnom opterećenju

Feng Yu, Zilong Li, Fang Yuan, Defeng Zhu, Zhengyi Kong

Sažetak

U radu je prikazano eksperimentalno istraživanje oblika loma, granične čvrstoće, deformacija i krivulja opterećenje-pomak spoja betonskog stupa obavijenog PVC-CFRP-om i AB grede (PCRBJ) za slučaj osnog opterećenja. Uzorci spoja betonskog stupa obavijenog PVC-om i AB grede (PRBJ) i devet uzoraka PCRBJ projektirani su prema načelu slabog stupa i čvrstog spoja. Predložen je pristup numeričke analize za prikladno predviđanje krivulje opterećenje – pomak. Utvrđeno je da se numerički predviđene vrijednosti dobro podudaraju s rezultatima ispitivanja.

Ključne riječi
PVC-FRP, udio armature, spoj, prstenasta greda, osno opterećenje, krivulja opterećenje- pomak

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Yu, F., Li, Z., Yuan, F., Zhu, D., Kong, Z.: Mehanička svojstva spoja betonskog stupa ovijenog PVC-CFRP-om i AB grede pri osnom opterećenju, GRAĐEVINAR, 72 (2020) 2, pp. 151-164, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2661.2019

ILI:

Yu, F., Li, Z., Yuan, F., Zhu, D., Kong, Z. (2020). Mehanička svojstva spoja betonskog stupa ovijenog PVC-CFRP-om i AB grede pri osnom opterećenju, GRAĐEVINAR, 72 (2), 151-164, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2661.2019

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
1 Feng Yu WEB
Feng Yu
Tehnološko sveučilište Anhui, Kina
Fakultet građevinarstva i arhitekture
2 Zilong Li WEB
Zilong Li
Tehnološko sveučilište Anhui, Kina
Fakultet građevinarstva i arhitekture
Fang Yuan WEB
Fang Yuan
Tehnološko sveučilište Anhui, Kina
Fakultet građevinarstva i arhitekture
Defeng Zhu WEB
Defeng Zhu
Tehnološko sveučilište Anhui, Kina
Fakultet građevinarstva i arhitekture
5 Zhengyi Kong WEB
Zhengyi Kong
Tehnološko sveučilište Anhui, Kina
Fakultet građevinarstva i arhitekture