Arhiva

Objavljen: Građevinar 72 (2020) 3
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Numerička istraživanja interakcije geomreža/mrežastih armatura i nekoherentnog zasipa u pokusu izvlačenja

Adis Skejić, Senad Medić, Tomislav Ivšić

Sažetak

Interakcija geomreža/mrežastih armatura i zasipa u zidovima od armiranog tla, kao i njeno kvantificiranje predstavljaju složen problem koji ovisi o brojnim faktorima. U ovom radu su prikazana i komentirana dosadašnja saznanja o numeričkim modelima pokusa izvlačenja kojim se ispituje interakcija armatura i nekoherentnog zasipa. Također su prikazani i rezultati posebno osmišljene skupine numeričkih simulacija, te su uspoređeni s preporukama američkih i europskih normi za provođenje ovakvih pokusa.

Ključne riječi
geomreže, pokus izvlačenja geomreže, interakcija, numeričko modeliranje

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Skejić, A., Medić, S., Ivšić, T.: Numerička istraživanja interakcije geomreža/mrežastih armatura i nekoherentnog zasipa u pokusu izvlačenja , GRAĐEVINAR, 72 (2020) 3, pp. 237-252, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2668.2019

ILI:

Skejić, A., Medić, S., Ivšić, T. (2020). Numerička istraživanja interakcije geomreža/mrežastih armatura i nekoherentnog zasipa u pokusu izvlačenja , GRAĐEVINAR, 72 (3), 237-252, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2668.2019

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
slika Skejic
Adis Skejić
Sveučilište u Sarajevu
Građevinski fakultet
slika Medic
Senad Medić
Sveučilište u Sarajevu
Građevinski fakultet
IVSIC Tomislav WEB
Tomislav Ivšić
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Zavod za geotehniku