Arhiva

Objavljen: Građevinar 75 (2023) 11
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Usporedba metoda vlačnog ispitivanje čelika za armiranje

Željko Smolčić, Robert Skender

Sažetak

U radu je prikazana usporedba metoda vlačnog ispitivanja čelika za armiranje prema normi HRN EN ISO 15630-1:2010 koja se poziva na normu HRN EN ISO 6892-1:2016. Mehanička svojstva čelika ovisna su o brzini nanošenja opterećenja. Zbog toga je prema normi HRN EN ISO 6892-1:2016 preporučena metoda A, koja koristi kontrolu brzine deformacije. Laboratorijsko vlačno ispitivanje čelika za armiranje B500B provedeno je primjenom metoda A1, A2 i B norme HRN EN ISO 6892-1:2016. U radu će se pokazati postoji li nužna primjena metode A1 norme HRN EN ISO 6892-1:2016 ili se zadovoljavajući rezultati dobivaju korištenjem metoda A2 i B norme HRN EN ISO 6892-1:2016. Rezultati ispitivanja pokazali su da neovisno o primjenjenoj metodi ispitivanja možemo očekivati gotovo iste rezultate ispitivanja.

Ključne riječi
čelik za armiranje, vlak, norma, laboratorijsko ispitivanje, metode

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Smolčić, Ž., Skender, R.: Usporedba metoda vlačnog ispitivanje čelika za armiranje, GRAĐEVINAR, 75 (2023) 11, pp. 1095-1105, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2672.2019

ILI:

Smolčić, Ž., Skender, R. (2023). Usporedba metoda vlačnog ispitivanje čelika za armiranje, GRAĐEVINAR, 75 (11), 1095-1105, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2672.2019

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Smolcic WEB
Željko Smolčić
Sveučilišta u Rijeci
Građevinski fakultet
Skender Robert
Robert Skender
Institut IGH d.d.