Arhiva

Objavljen: Građevinar 71 (2019) 11
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Specifičnosti dijafragme za sanaciju odlagališta Trebež u Samoboru

Matija Bandić, Krešo Ivandić, Andreas Stanić

Sažetak

Dijafragma koja čini vertikalnu barijeru za sprječavanje širenja zagađenja s odlagališta Trebež (Samobor) je podzemna glinobetonska konstrukcija, tlocrtne duljine 698 m i širine 0,8 m. Rad opisuje zahtjeve za projekt i izvedbu, kao i cijeli proces izgradnje barijere; od projektiranja, pripreme, građenja i kontrole kvalitete. Daje se osvrt na poremećaje i inježenerske zadaće koji su se pojavili tijekom izgradnje barijere, s posebnim naglaskom na vertikalnost njezine izvedbe. Izrađen je računski model putanje grabilice za iskop dijafragme s ciljem provedbe analize utjecaja dimenzije i njihanja grabilice na postignjutu vertikalnost iskopa.

Ključne riječi
sanacija odlagališta, Trebež, dijafragma, barijera, vertikalnost

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Bandić, M., Ivandić, K., Stanić, A.: Specifičnosti dijafragme za sanaciju odlagališta Trebež u Samoboru, GRAĐEVINAR, 71 (2019) 11, pp. 973-985, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2682.2019

ILI:

Bandić, M., Ivandić, K., Stanić, A. (2019). Specifičnosti dijafragme za sanaciju odlagališta Trebež u Samoboru, GRAĐEVINAR, 71 (11), 973-985, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2682.2019

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
BANDIC WEB
Matija Bandić
Investinženjering d.o.o.
kreso ivandic WEB
Krešo Ivandić
Sveučilište u Zagrebu
Geotehnički fakultet
Stanic WEB
Andreas Stanić
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku,
Građevinski fakultet