Arhiva

Objavljen: Građevinar 71 (2019) 11
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Monitoring graditeljskog projekta

Mirko Orešković

Sažetak

U hrvatskoj graditeljskoj praksi monitoring nije ni prepoznat niti uveden i korišten kao temeljna komponenta uspješnog upravljanja graditeljskim i građevinskim projektom. Zatečeno stanje posljedica je prisutnog pristupa u izučavanju i znanstvenom istraživanju fenomena upravljanja graditeljskim projektom kao sustava upravljanja uzročno i posljedično povezanim projektnim aktivnostima planiranja, projektiranja, nabave, izvođenja, opremanja, nadzora, izvještavanja, projektnog odlučivanja i na kraju preuzimanja rezultata projekta. U radu se obrazlaže potreba uvođenja neovisne projektne funkcije monitoringa i pokazuje utjecaj kvalitetnog monitoringa na uspješnost rezultata graditeljskog projekta.

Ključne riječi
graditeljski projekt, upravljanje projektom, monitoring, planiranje, projektni ciljevi, rizici, kontrola projekta, odluke

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Orešković, M.: Monitoring graditeljskog projekta, GRAĐEVINAR, 71 (2019) 11, pp. 965-973, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2688.2019

ILI:

Orešković, M. (2019). Monitoring graditeljskog projekta, GRAĐEVINAR, 71 (11), 965-973, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2688.2019

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Oreskovic WEB
Mirko Orešković
Investinženjering d.o.o., Zagreb