Arhiva

UDK: 624.057:624.012.3
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 57 (2005) 2
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Postrojenje za navlačenje montažnih nosača ili segmenata

Snježana Tešović

Sažetak

Opisano je postrojenje koje se rabi pri gradnji mostova i vijadukata za navlačenje nosača i predgotovljenih segmenata. Podrobno je prikazana tehnologija rada postrojenja koje služi za lokalni prijevoz nosača i elemenata i za njihovu ugradnju. Opisani su i svi sastavni dijelovi postrojenja koje se kao cjelina još naziva skelom za navlačenje, samohodnom rešetkom ili lansirnom rešetkom. Istaknute su prednosti upotrebe ove skele pri gradnji i upozoreno na važnost ispravnog rada s njom.

Ključne riječi
ležajevi, navlačenje segmenata, postrojenje, skela, ugradnja, rešetka, navlačenje nosača

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Tešović, S.: Postrojenje za navlačenje montažnih nosača ili segmenata, GRAĐEVINAR, 57 (2005) 2

ILI:

Tešović, S. (2005). Postrojenje za navlačenje montažnih nosača ili segmenata, GRAĐEVINAR, 57 (2)
Autori:

Snježana Tešović
Hidroelektra Niskogradnja d.d.