Arhiva

UDK: 699.84:69.009.182
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 52 (2000) 1
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Hrvatski i europski pristup potresnoj otpornosti nepokretnih kulturnih dobara


Sažetak

U radu je prikazano današnje stanje zakonskog uređenja protupotresne zaštite nepokretnih kulturnih dobara u Hrvatskoj. Opisana je i komentirana europska norma za popravak i pojačanje zgrada i nepokretnih kulturnih dobara u potresnim područjima (ENV 1998-1-4). Uspoređena je dosadašnja hrvatska praksa i europski zahtjevi. Zaključeno je da je obnova nepokretnih kulturnih dobara u Hrvatskoj bila u skladu s novim europskim zahtjevima pa za njihovu primjenu ne bi trebalo biti teškoća.

Ključne riječi
zgrada, spomenik kulture, ziđe, kulturno dobro, Europa, proračun, konstrukcija, potres

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

: Hrvatski i europski pristup potresnoj otpornosti nepokretnih kulturnih dobara, GRAĐEVINAR, 52 (2000) 1

ILI:

(2000). Hrvatski i europski pristup potresnoj otpornosti nepokretnih kulturnih dobara, GRAĐEVINAR, 52 (1)
Autori: