Arhiva

UDK: 69.008.001.8
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 62 (2010) 8
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Izbor optimalne tehnologije građenja

Sašo Kovačec, Andrej Štrukelj, Mirko Pšunder, Igor Pšunder, Rudolf Lončarić

Sažetak

Polazi se od konstatacije da je izbor najpovoljnije tehnologije građenja ključno za postizanje uštede na troškovima te za pojednostavljenje i olakšavanje procesa izvedbe građevina. Prikazuju se modeli tehnologije koji se mogu upotrebljavati i na temelju kojih se mogu donositi odluke o izboru najpovolnjijeg načina izvedbe s najmanjim troškovima i traženom kvalitetom. Za provjeru je provedeno ispitivanje primjene u pripremi rada u graditeljskom poduzeću Ptuj d.o.o. u Ptuju.

Ključne riječi
modeli tehnologije, izvedba građevina, troškovi, kvaliteta, graditeljsko poduzeće Ptuj d.o.o., tehnologija građenja

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Kovačec, S., Štrukelj, A., Pšunder, M., Pšunder, I., Lončarić, R.: Izbor optimalne tehnologije građenja, GRAĐEVINAR, 62 (2010) 8

ILI:

Kovačec, S., Štrukelj, A., Pšunder, M., Pšunder, I., Lončarić, R. (2010). Izbor optimalne tehnologije građenja, GRAĐEVINAR, 62 (8)
Autori:

Sašo Kovačec
Sveučilište u Mariboru,
Građevinski fakultet

Andrej Štrukelj
Sveučilište u Mariboru,
Građevinski fakultet

Mirko Pšunder
Sveučilište u Mariboru,
Građevinski fakultet

Igor Pšunder
Sveučilište u Mariboru,
Građevinski fakultet

Rudolf Lončarić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet