Arhiva

Objavljen: Građevinar 72 (2020) 8
Tip rada: Znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Utjecaj gradnje uzdignutih pješačkih prijelaza na uvjete prometovanja gradskim prometnicama

Nemanja Garunović, Vuk Bogdanović, Jelena Mitrović Simić, Goran Kalamanda, Biljana Ivanović

Sažetak

Jedno od rješenja koje se u novije vrijeme na cestovnim mrežama često primjenjuje jest uzdizanje kolnika na izdvojenim pješačkim prijelazima. Ovom se mjerom žele smanjiti prilazne brzine vozila te povećati stupanj propuštanja pješaka od strane vozača. U radu su prikazani rezultati istraživanja o tome kako uzdizanje kolnika na pješačkom prijelazu utječe na ponašanje pješaka i vozača analizirajući parametre prometnog toka. Istraživanje je provedeno na izdvojenom signaliziranom pješačkom prijelazu i to prije i nakon rekonstrukcije prijelaza.

Ključne riječi
rekonstrukcija prometnice, uzdignuti pješački prijelaz, usporivači prometa, brzina prometnog toka

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Garunović, N., Bogdanović, V., Simić, J. M., Kalamanda, G., Ivanović, B.: Utjecaj gradnje uzdignutih pješačkih prijelaza na uvjete prometovanja gradskim prometnicama, GRAĐEVINAR, 72 (2020) 8, pp. 681-691, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2705.2019

ILI:

Garunović, N., Bogdanović, V., Simić, J. M., Kalamanda, G., Ivanović, B. (2020). Utjecaj gradnje uzdignutih pješačkih prijelaza na uvjete prometovanja gradskim prometnicama, GRAĐEVINAR, 72 (8), 681-691, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2705.2019

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Garunovic WEB
Nemanja Garunović
Sveučilište u Novom Sadu, Srbija
Fakultet tehničkih nauka
V.Bogdanovic WEB
Vuk Bogdanović
Sveučilište u Novom Sadu, Srbija
Fakultet tehničkih nauka
B.Ivanovic WEB
Jelena Mitrović Simić
Sveučilište u Novom Sadu, Srbija
Fakultet tehničkih nauka
G.Kalamanda WEB
Goran Kalamanda
ADOMNE d.o.o., Novi Sad, Srbija
Biljana I WEB
Biljana Ivanović
Sveučilište Crne Gore
Građevinski fakultet Podgorica