Arhiva

UDK: 624.4.014.2+624.84
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 61 (2009) 9
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Most kopno – otok Čiovo u Trogiru

Jure Radić, Zlatko Šavor, Nijaz Mujkanović

Sažetak

Na natječaju raspisanom od Hrvatskih cesta za oblikovanje novoga mosta kopno – otok Čiovo u Trogiru od šest pristiglih radova prvu je nagradu osvojio kontinuirani čelični most. Stari grad u Trogiru pod zaštitom je UNESCO-a, pa su uvjeti natječaja bili vrlo strogi. Most je trebao biti gotovo nevidljiv, sa što nižom niveletom i bez elemenata iznad kolnika. Raspon mosta iznad plovnog puta morao je biti projektiran kao pokretni most. Prikazan je idejni projekt prvonagrađenog rješenja.

Ključne riječi
natječaj, prva nagrada, niska niveleta, plovni put, pokretni most, Most kopno – otok Čiovo

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Radić, J., Šavor, Z., Mujkanović, N.: Most kopno – otok Čiovo u Trogiru, GRAĐEVINAR, 61 (2009) 9

ILI:

Radić, J., Šavor, Z., Mujkanović, N. (2009). Most kopno – otok Čiovo u Trogiru, GRAĐEVINAR, 61 (9)
Autori:
Autor Radić WEB
Jure Radić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
Zlatko Savor WEB
Zlatko Šavor
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
Mujkanovic Nijaz
Nijaz Mujkanović
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet