Arhiva

Objavljen: Građevinar 72 (2020) 11
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Tipologija sustava vertikalnog ozelenjavanja

Sandra Čekić, Tanja Trkulja, Ljiljana Došenović

Sažetak

Sustav vertikalnog ozelenjavanja (SVO) privukao je veliku pozornost posljednjih desetljeća kao strateški element urbanog oblikovanja. Primjena ovoga sustava pridonosi postizanju skladnog odnosa između izgrađenog i prirodnog dijela okoline, smanjenju zagađenja i poboljšanju kvalitete okoliša. U radu je prikazano istraživanje tipologije sustava verikalnog ozelenjavanja te se predlažu tipski modeli stvoreni prema prethodno izvedenom sustavu klasifikacije.

Ključne riječi
urbanizacija, zelena matrica, ekološka kvaliteta gradova, sustav vertikalnog ozelenjavanja, tipologija

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Čekić, S., Trkulja, T., Došenović, L.: Tipologija sustava vertikalnog ozelenjavanja, GRAĐEVINAR, 72 (2020) 11, pp. 1011-1019, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2721.2019

ILI:

Čekić, S., Trkulja, T., Došenović, L. (2020). Tipologija sustava vertikalnog ozelenjavanja, GRAĐEVINAR, 72 (11), 1011-1019, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2721.2019

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Sandra Cekic WEB
Sandra Čekić
Sveučilište u Banjoj Luci, Bosna i Hercegovina
Fakultet za arhitekturu, građevinarstvo i geodeziju
Tanja Trkulja WEB
Tanja Trkulja
Sveučilište u Banjoj Luci, Bosna i Hercegovina
Fakultet za arhitekturu, građevinarstvo i geodeziju
Ljiljana Dosenovic WEB
Ljiljana Došenović
Sveučilište u Banjoj Luci, Bosna i Hercegovina
Fakultet za arhitekturu, građevinarstvo i geodeziju