Arhiva

Objavljen: Građevinar 71 (2019) 10
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Trendovi u nerazornom ispitivanju stijenskih sidara

Mario Bačić, Kenneth Gavin, Meho Saša Kovačević

Sažetak

Stijenska sidra predstavljaju ključni element u brojnim projektima stabilizacije stijenske mase, izgradnje tunela i podzemnih građevina. Stoga je ocjena njihovog stanja od vitalnog značenja za dokazivanje njihove funkcionalnosti tijekom životnog ciklusa građevine. Brojne su metode koje se primjenjuju, ili su u razvoju, za kvantificiranje stanja stijenskih sidara. One uključuju akustične metode i metode zasnovane na analizi vibracija, te kao takve koriste brojne prednosti različitih vrsta senzora i alata za obradu signala. Ovaj rad daje pregled dostupnih metoda nerazornog ispitivanja sidara, uzimajući u obzir trenutačnu praksu i najsuvremenije pristupe.

Ključne riječi
stijensko sidro, nerazorno ispitivanje, senzori, mjerenje sile, kvaliteta injektiranja

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Bačić, M., Gavin, K., Kovačević, M. S.: Trendovi u nerazornom ispitivanju stijenskih sidara, GRAĐEVINAR, 71 (2019) 10, pp. 823-831, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2727.2019

ILI:

Bačić, M., Gavin, K., Kovačević, M. S. (2019). Trendovi u nerazornom ispitivanju stijenskih sidara, GRAĐEVINAR, 71 (10), 823-831, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2727.2019

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Mario WEB
Mario Bačić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet,
Zavod za geotehniku
Kenneth Gavin WEB
Kenneth Gavin
TU Delft, Niozemska
Fakultet građevinarstva i geoznanosti
Kovacevic MS
Meho Saša Kovačević
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Zavod za geotehniku