Arhiva

Objavljen: Građevinar 71 (2019) 10
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Istraživački izazovi za širu primjenu alternativnih veziva u betonu

Marijana Serdar, Dubravka Bjegović, Nina Štirmer, Ivana Banjad Pečur

Sažetak

Brz rast stanovništva i urbanizacija doveli su do potrebe za razvojem održivijih građevnih rješenja u skladu sa sedmim temeljnim zahtjevom za građevine - održivim korištenjem prirodnih resursa. Jedna od strategija je korištenje materijala dostupnih u dovoljnim količinama za pripremu alternativnih veziva za beton. Prilika u ovom dinamičnom području je dostupnost brojnih vrsta nusproizvoda i otpadnih materijala koji se mogu koristiti za razvoj različitih vrsta alternativnih veziva. Cilj rada je naznačiti neke znanstvene izazove koje je potrebno riješiti kako bi se osigurala šira primjena alternativnih veziva u inženjerskoj praksi.

Ključne riječi
održivost, trajnost, alternativna veziva, mikrostruktura, primjena u praksi

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Serdar, M., Bjegović, D., Štirmer, N., Banjad Pečur, I. .: Istraživački izazovi za širu primjenu alternativnih veziva u betonu, GRAĐEVINAR, 71 (2019) 10, pp. 877-888, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2729.2019

ILI:

Serdar, M., Bjegović, D., Štirmer, N., Banjad Pečur, I. . (2019). Istraživački izazovi za širu primjenu alternativnih veziva u betonu, GRAĐEVINAR, 71 (10), 877-888, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2729.2019

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Marijana Serdar WEB
Marijana Serdar
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Zavod za materijale
BJEGOVIĆ WEB
Dubravka Bjegović
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet

Nina Štirmer
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet,
Zavod za materijale
Ivana Banjad Pecur WEB
Ivana Banjad Pečur
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet,
Zavod za materijale