Arhiva

Objavljen: Građevinar 71 (2019) 10
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Rizik od potresa za Hrvatsku: pregled istraživanja i postojećih procjena sa smjernicama za budućnost

Josip Atalić, Marta Šavor Novak, Mario Uroš

Sažetak

Iz pozicije glavnog izvršitelja za procjene rizika od potresa za Hrvatsku, napravljen je pregled brojnih i metodološki različitih procjena rizika, uključujući nepovezane pojedinačne inicijative. Cilj rada je pozicionirati i osvrnuti se na doprinose svake od procjena, ali i upozoriti na manjkavosti odnosno ograničenja. Opisana je i uobičajena metodologija analizirajući svaki od faktora seizmičkog rizika, dajući pregled sadašnjeg stanja istraživanja u Hrvatskoj i u svijetu te nudeći smjernice za daljnje strateško djelovanje jer svi postojeći rezultati ističu potres kao neprihvatljiv rizik za Hrvatsku.

Ključne riječi
rizik od potresa, seizmički hazard, izloženost, oštetljivost, strategija, umanjenje posljedica

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Atalić, J., Šavor Novak, M., Uroš, M.: Rizik od potresa za Hrvatsku: pregled istraživanja i postojećih procjena sa smjernicama za budućnost, GRAĐEVINAR, 71 (2019) 10, pp. 923-947, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2732.2019

ILI:

Atalić, J., Šavor Novak, M., Uroš, M. (2019). Rizik od potresa za Hrvatsku: pregled istraživanja i postojećih procjena sa smjernicama za budućnost, GRAĐEVINAR, 71 (10), 923-947, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2732.2019

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
ATALIC WEB
Josip Atalić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
Savor Marta
Marta Šavor Novak
Građevinski fakultet,
Sveučilišta u Zagrebu
uros WEB
Mario Uroš
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet