Arhiva

Objavljen: Građevinar 73 (2021) 1
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Procjena troškova izgradnje AB i prednapetih betonskih mostova primjenom strojnog učenja

Miljan Kovačević, Nenad Ivanišević, Predrag Petronijević, Vladimir Despotović

Sažetak

U ovom radu istraženo je sedam najnovijih postupaka strojnog učenja za procjenu troškova izgradnje armiranobetonskih i prednapetih betonskih mostova, uključujući umjetne neuronske mreže (ANN) i ansamble ANN, ansamble regresijskih stabala (eng. random forests, boosted and bagged regresijska stabla), metodu potpornih vektora za regresiju (SVR) i Gausov regresijski proces (GPR). Stvorena je i baza podataka o troškovima izgradnje i projektnim karakteristikama za 181 armiranobetonski i prednapeti betonski most za treniranje i ocjenu modela.

Ključne riječi
armiranobetonski mostovi, prednapeti betonski mostovi, strojno učenje, troškovi izgradnje

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Kovačević, M., Ivanišević, N., Petronijević, P., Despotović, V.: Procjena troškova izgradnje AB i prednapetih betonskih mostova primjenom strojnog učenja, GRAĐEVINAR, 73 (2021) 1, pp. 1-13, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2738.2019

ILI:

Kovačević, M., Ivanišević, N., Petronijević, P., Despotović, V. (2021). Procjena troškova izgradnje AB i prednapetih betonskih mostova primjenom strojnog učenja, GRAĐEVINAR, 73 (1), 1-13, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2738.2019

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Miljan Kovacevic
Miljan Kovačević
Sveučilište u Prištini, Kosovska Mitrovica
Fakultet tehničkih znanosti
Ivanisevic Nenad WEB
Nenad Ivanišević
Sveučilište u Beogradu
Građevinski fakultet,
Predrag Petronijevic WEB
Predrag Petronijević
Sveučilište u Beogradu, Srbija
Građevinski fakultet
VladimirD WEB
Vladimir Despotović
Sveučilište u Luksemburgu
Odsjek za računarstvo