Arhiva

UDK: 552.54.001.3:624.131.2
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 62 (2010) 8
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Inženjerskogeološke i geotehničke značajke naslaga fliša u području Kaštela

Davor Pollak, Renato Buljan, Aleksandar Toševski

Sažetak

Prikazuju se geološke i inženjerskogeološke značajke fliša u području Kaštela. Definirani su i opisani egzogenetski procesi koji karakteriziraju istraživano područje. Naslage fliša razdijeljene su prema morfološkom i sedimentološkom kriteriju što je omogućilo odvojeno sagledavanje njihovih inženjerskogeoloških značajki. Posebna pažnja usmjerena je definiranju inženjerskih značajki izdvojenih litoloških jedinica unutar fliša kojima su pridodane karakteristične GSI vrijednosti.

Ključne riječi
naslage fliša, Kaštela, egzogenetski procesi, inženjerskogeološke značajke, geotehničke značajke, fliš

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Pollak, D., Buljan, R., Toševski, A.: Inženjerskogeološke i geotehničke značajke naslaga fliša u području Kaštela, GRAĐEVINAR, 62 (2010) 8

ILI:

Pollak, D., Buljan, R., Toševski, A. (2010). Inženjerskogeološke i geotehničke značajke naslaga fliša u području Kaštela, GRAĐEVINAR, 62 (8)
Autori:

Davor Pollak
Hrvatski geološki institut,
Zagreb
Renato Buljan WEB
Renato Buljan
Hrvatski geološki institut, Zagreb

Aleksandar Toševski
Geološko kartiranje d.o.o.