Arhiva

Objavljen: Građevinar 74 (2022) 4
Tip rada: Znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Metoda projektiranja i inženjerska primjena posmičnih zidova s tarnim prigušivačem seizmičke energije

Bin Dang, Tao Li, Sheliang Wang, Meng Zhan

Sažetak

U današnje je vrijeme zadatak seizmičkog pojačavanja konstrukcija postupno ostvarivanje ciljeva koji omogućuju brzo obnavljanje funkcionalnosti građevina, te čak i njihovu prenamjenu nakon potresa. Osim toga, u građevinama s posmičnim zidovima lako dolazi do oštećenja podnožja armiranobetonskih posmičnih zidova. Ako se na to mjesto postavi prigušivač, osigurava se normalna sposobnost posmičnog zida u pogledu krutosti i trošenja energije, a sam prigušivač se može jednostavno, prikladno i financijski povoljno zamijeniti nakon potresa, što je značajan faktor u razvoju gradova s obnovljivim funkcijama. U tu je svrhu projektiran novi tip prigušivača u kojem se energija troši trenjem. Na početku se opisuju komponente prigušivača te se teoretski analizira postupak projektiranja, uključujući i definiranje mjesta na koje se prigušivač postavlja, dužinu rupe vijka te početnu silu klizanja. Zatim se na temelju ispitivanja posmičnih zidova programom SAP2000 proračuna i provjerava ispravnost modela. Nakon toga se prigušivači postavljaju u kut posmičnog zida radi ponovnog modeliranja. Za razne dužine rupe vijka, u radu se uspoređuju i analiziraju histerezna učinkovitost, smanjenje nosivosti, smanjenje krutosti te učinak modela u pogledu disipacije energije. Rezultati pokazuju da se primjenom tarnog prigušivača može poboljšati trošenje energije te odgoditi smanjenje krutosti i nosivosti građevina. U radu je prikazana teoretska osnova za detaljnije inženjersko projektiranje i primjenu.

Ključne riječi
disipacija energije trenjem, plastični zglob, analiza konačnih elemenata, smanjenje nosivosti, raspršivanje energije

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Dang, B., Li, T., Wang, S., Zhan, M.: Metoda projektiranja i inženjerska primjena posmičnih zidova s tarnim prigušivačem seizmičke energije, GRAĐEVINAR, 74 (2022) 4, pp. 277-289, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2742.2019

ILI:

Dang, B., Li, T., Wang, S., Zhan, M. (2022). Metoda projektiranja i inženjerska primjena posmičnih zidova s tarnim prigušivačem seizmičke energije, GRAĐEVINAR, 74 (4), 277-289, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2742.2019

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Bin Dang WEB
Bin Dang
Sveučilište u Shangluo-u, Shaanxi, Kina
Fakultet za urbanizam, ruralno palniranje i arhitekturu
Tao Li WEB
Tao Li
Sveučilište u Shangluo-u, Shaanxi, Kina
Fakultet za urbanizam, ruralno palniranje i arhitekturu
Sveučilište Huanghuai, Henan, Kina
Arhitektonski fakultet
Sheliang Wang WEB
Sheliang Wang
Xian Sveučilište za arhitekturu i tehnologiju
Arhitektonski fakultet
Meng Zhan WEB
Meng Zhan
Sveučilište Huanghuai, Henan, Kina
Arhitektonski fakultet